Dodaj Rozszerzenie Do Domu: Wskaz贸wki, Przepisy, Finansowanie

Loading...

Loading...

Gdy rodzina powi臋ksza si臋 lub gdy brakuje miejsca w domu, jednym z rozwi膮za艅 jest przed艂u偶enie. Aby powi臋kszy膰 sw贸j dom, nale偶y doda膰 dodatkowy pok贸j na jednym poziomie lub kilka pokoi na r贸偶nych poziomach, zbudowa膰 werand臋 lub podnie艣膰 dach, aby na przyk艂ad stworzy膰 now膮 pod艂og臋 do domu. Pod wzgl臋dem rozbudowy wszystko jest technicznie wykonalne lub prawie, pod warunkiem, 偶e uwzgl臋dnisz ograniczenia budynku i przestrzegasz przepis贸w.

Dodaj rozszerzenie do swojego domu

Czy powinni艣my zadzwoni膰 do architekta?

Zasady urbanizacji obowi膮zuj膮ce w przypadku rozbudowy domu wymagaj膮 w niekt贸rych przypadkach zaproszenia architekta do monitorowania i wykonania pracy. Powi臋kszy膰 jego dom obejmuje rzeczywi艣cie bardzo r贸偶ne rodzaje prac, kt贸re wahaj膮 si臋 od tworzenia, lub w inny spos贸b zamykania otwor贸w poszerzenia dost臋pu zewn臋trznego poprzez utworzenie wolumenu nowych lub zmieniaj膮cych si臋 w ruchu istniej膮cy mieszkaniec. Cz臋sto skomplikowana praca. We wszystkich przypadkach prawo wymaga korzystania z architekta, gdy ca艂kowite planowane rozszerzenie jest wi臋ksze ni偶 150 m2.

Przestrzegaj zasad planowania miejskiego

Zasady planowania s膮 okre艣lone w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego (PLU), znanych wcze艣niej jako plany zagospodarowania przestrzennego (SOP). Ka偶da gmina lub grupa gmin ma zwykle PLU, kt贸ra definiuje " globalny projekt planowania przestrzennego i planowania przestrzennego, a nast臋pnie okre艣la zasady planowania i u偶ytkowania terenu 鈥濲ak wynika z portalu pa艅stwowej dla w艂adz lokalnych. Na PLU jest zatem wymagane dla wszystkich w艂a艣cicieli, kt贸rzy chc膮 wykonywa膰 prac臋 w swoich domach, jeden oczywi艣cie. Rozszerzenie PLU mog膮 w szczeg贸lno艣ci limitu presj膮 pi臋tro przysz艂ego przed艂u偶enia, podobnie jak jego wysoko艣膰, obj臋to艣膰, narzucenie materia艂贸w do u偶ycia lub jego kolor. Po podj臋ciu krok贸w w celu powi臋kszenia domu, nale偶y wcze艣niej skonsultowa膰 si臋 z zasadami planowania w swojej gminie, kt贸re powinien dotyczy膰 Twojego rozszerzenia.

B膮d藕 ostro偶ny, je艣li mieszkasz w chronionym lub chronionym obszarze, b臋dziesz musia艂 poprosi膰 o pozwolenie Architekta Budynk贸w Francji, kt贸rego rol膮 jest zapewnienie harmonii architektury terytorium, kt贸re on prowadzi. Procedura ta jest cz臋sto bardzo d艂uga i musi by膰 wykonana wystarczaj膮co d艂ugo przed rozpocz臋ciem przed艂u偶enia.

Je艣li mieszkasz w obszarze zagro偶onym powodzi膮, plan zapobiegania zagro偶eniom powodziowym mo偶e narzuca膰 w艂asne regu艂y, takie jak wym贸g podniesienia domu, a nie poziomego, jednopoziomowego rozszerzenia.

Pozwolenie na budow臋 lub wcze艣niejsze o艣wiadczenie o przed艂u偶eniu jego domu?

Uzyskanie pozwolenia na budow臋 lub wcze艣niejszej deklaracji o przed艂u偶eniu domu zale偶y od ostatecznej powierzchni uzyskanej po pracy.

W zwi膮zku z tym wymagane jest pozwolenie na budow臋, je偶eli rozszerzenie dodaje powierzchni臋 pod艂ogi (lub odcisk stopy) wi臋ksz膮 ni偶 20 m2 lub je艣li ten ostatni wynosi od 5 do 20 m2 ale przynosi ca艂kowit膮 powierzchni臋 domu do 150 m2 i wi臋cej.

Wymagana jest tylko wst臋pna deklaracja prac, je偶eli powierzchnia pod艂ogi wynosi od 5 do 20 m2, Poni偶ej 5 m2 przed艂u偶enie, nie ma obowi膮zku prawnego, pod warunkiem, 偶e nie zmienisz wygl膮du swojego domu.

Przestrzegaj termicznej regulacji (RT) budynk贸w

Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych budynk贸w, przed艂u偶enie domu podlega aktualnemu rozporz膮dzeniu dotycz膮cemu termowizyjno艣ci (RT 2012), kt贸re okre艣la zasady maj膮ce na celu zmniejszenie zu偶ycia energii. Aby uzyska膰 pozwolenie na budow臋, nale偶y przeprowadzi膰 badanie termiczne. Istniej膮 trzy scenariusze powi臋kszania budynku:

- je艣li rozszerzenie jest mniejsze ni偶 50 m2obowi膮zuj膮 minimalne zasady oszcz臋dzania energii dla ka偶dego elementu izolacji, ogrzewania, wentylacji lub produkcji ciep艂ej wody.

- je偶eli rozszerzenie wynosi od 50 do 100 m2, wymagane jest obliczenie wsp贸艂czynnika potrzeb klimatycznych (Bbio).

- je偶eli rozszerzenie jest wi臋ksze ni偶 100 m2, niezb臋dny jest zbi贸r zasad oszcz臋dzania energii narzuconych przez rozporz膮dzenie w sprawie energii cieplnej.

We藕 pod uwag臋 granice nieruchomo艣ci i s膮siedztwo

Nie decyduje si臋 w 偶aden spos贸b, jak przeprowadzi膰 rozbudow臋 w艂asnego domu.W rzeczywisto艣ci istniej膮 bardzo szczeg贸艂owe zasady dotycz膮ce granic jej maj膮tku i s膮siedztwa. Na przyk艂ad, je艣li podczas powi臋kszania okna tworzysz okna z bezpo艣rednim widokiem u s膮siada, pami臋taj, 偶e pomi臋dzy otwarciem a jego w艂a艣ciwo艣ci膮 musi by膰 zachowany dystans co najmniej 1,90 metra. Je艣li widok twoich nowych okien oddaje tylko twojemu s膮siadowi, odleg艂o艣膰 ta wynosi co najmniej 0,60 metra.

Przed艂u偶enie jego domu prowadzi do zmiany opodatkowania

Rozszerzenie indukuje wzrost powierzchni domu. W rezultacie podstawy obliczania podatku od nieruchomo艣ci i zmiany podatku mieszkaniowego prowadz膮 do wzrostu tych podatk贸w. Najp贸藕niej trzy miesi膮ce po zako艅czeniu pracy musisz zg艂osi膰 w艂adzom podatkowym rozszerzenie swojej przestrzeni 偶yciowej.

Jak sfinansowa膰 rozszerzenie domu?

Je偶eli projekt prac nad dodaniem metr贸w kwadratowych oznacza dobre przygotowanie, to na poziomie finansowania nale偶y dokona膰 w艂a艣ciwych wybor贸w. W zale偶no艣ci od ilo艣ci pracy mo偶na przewidzie膰 kilka transakcji, z kt贸rych najbardziej znana jest najbardziej zaskakuj膮ca po偶yczka na nieruchomo艣ci, taka jak przegrupowanie kredyt贸w. Przede wszystkim sytuacja finansowa gospodarstwa domowego okre艣li rodzaj finansowania, kt贸ry najlepiej pasuje do projektu.

Hipoteka na du偶e przed艂u偶enia

Kredyt mieszkaniowy nie jest przeznaczony wy艂膮cznie na sfinansowanie nabycia nieruchomo艣ci, jest to r贸wnie偶 po偶yczka, kt贸ra mo偶e finansowa膰 prac臋, jedynym warunkiem uzyskania dost臋pu jest kwota projektu musi przekracza膰 75 000 euro. Zalet膮 tego finansowania jest oferowanie znacznie wy偶szych st贸p procentowych ni偶 w przypadku po偶yczek konsumpcyjnych, ale konieczne b臋dzie udzielenie gwarancji, albo na przedmiotowej nieruchomo艣ci za prac臋 (hipotek臋), albo na podstawie obligacji. Warto wiedzie膰: wk艂ad na roboty budowlane nie jest obowi膮zkowy: wi臋cej informacji na temat kredytu hipotecznego bez wk艂adu lub tutaj w przypadku kredytu konwencjonalnego.

Po偶yczka na konsumpcj臋 jest dotkni臋ta lub osobista

Je艣li kwota jest ni偶sza ni偶 75 000 euro, po偶yczka konsumencka b臋dzie domy艣lnie preferowanym rozwi膮zaniem finansowania. Wyr贸偶nia si臋 jednak dwa rodzaje po偶yczek, na kt贸re wp艂yn臋艂a po偶yczka, kt贸rej fundusze s膮 wydawane tylko wtedy, gdy projekt jest realizowany (wymaga przedstawienia szacunku, faktury) oraz po偶yczki osobistej, kt贸rej fundusze s膮 przyznawane swobodnie. Je艣li przyznana po偶yczka unika zaci膮gania d艂ug贸w, je偶eli przed艂u偶enie nie zostanie zako艅czone, po偶yczka osobista jest ograniczona pod wzgl臋dem kwoty, ale jej uzyskanie jest szybsze.

Grupowanie kredyt贸w

Ta operacja niekoniecznie jest znana ze zdolno艣ci do finansowania projekt贸w, a kredytobiorcy posiadaj膮cy obecnie kredyt hipoteczny i inne mo偶liwe kredyty staj膮 si臋 bardziej sk艂onni do przej艣cia na konsolidacj臋 po偶yczek. Operacja umo偶liwia konsolidacj臋 艣rodk贸w w toku i dodanie kwoty niezb臋dnej do realizacji przed艂u偶enia domu, co pozwala unikn膮膰 nadmiernego obci膮偶enia bud偶etu domu za pomoc膮 skumulowanych miesi臋cznych p艂atno艣ci, a raczej sp艂aci膰 tylko jedn膮 po偶yczk臋 z mniejsz膮 miesi臋czn膮 op艂at膮. Je艣li finansowanie to oferuje korekt臋 zad艂u偶enia, czasami mo偶e by膰 kosztowne, w zale偶no艣ci od wybranego okresu sp艂aty.

Loading...

Wideo: CEIDG 1 - Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

Loading...

Podziel Si臋 Z Przyjaci贸艂mi