Hałas Zwierząt I Sąsiedztwo (Pies, Gęś, Kogut, Owca...): Co Mówi Prawo?

Loading...

Loading...

Zwierzęta domowe lub zwierzęta domowe mogą powodować uciążliwości ze szkodą dla ich właściciela i bliskich krewnych, ale jeśli nie jesteś ostrożny, może to naprawdę wzmocnić relacje z sąsiedztwem.

piosenka kogut zbyt głośno

Jakie uciążliwości mogą powodować zwierzęta domowe?

Kiedy mówimy o uciążliwości powodowanej przez zwierzęta, natychmiast wszyscy myślą, że pies szczeka bezustannie, bez żadnego widocznego powodu czy motyla, który się porusza. Wprawdzie może tak być, ale czytanie faktów pokazuje czasem, że może istnieć o wiele więcej komicznych sytuacji śpiewanie kogutów każdego ranka o wiele za wcześnie, zgodnie z mieszkańcami okolicy lub kaczkami sąsiada ze stawu, którzy potrafią zbyt wiele znieść w zależności od otoczenia.

Oczywiście, nie ma mowy o zapobieganiu wszystkie te zwierzęta do wyrażania siebie poprzez ich okrzykami, to po prostu, że te odgłosy są normalne, nie będąc powtarzalne i przeważnie nie wzmacniać nocy ryzyka leczonych nocne zamieszanie.

Co mówi prawo o odgłosach zwierząt?

Odgłosy, które są odpowiedzialne za zwierzęta domowe lub domowe są regulowane przez art. 1385 kodeksu cywilnego, który stanowi: "Właściciel zwierzęcia lub osoba, która go używa, gdy jest do tego użyta, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, niezależnie od tego, czy zwierzę znajdowało się pod jego opieką, czy też zagubiony lub uciekł."

Dlatego, jeśli owca, która kosi trawnik, zadba o trawę sąsiada z powodu wadliwego płotu, jesteś odpowiedzialny, tak jakby twój koń uciekł z jego osłony i rozlewa dziecko podczas ucieczki w galopie. Stąd zainteresowanie ubezpieczeniem. Ale wiedz, że ten artykuł kodeksu cywilnego oznacza również, że przyjmujesz szczekanie i nadmierne okrzyki swoich zwierząt.

Jeżeli hałasy emitowane przez zwierzęta powtarzają się w nocy, tj. Między godziną 22.00 a 7.00, do artykułu R623-2 kodeksu karnego należy włączyć:Obraźliwe lub nocne hałasy lub zakłócenia zakłócające spokój innych są karane grzywną za bilety trzeciej klasy.Ponadto, zgodnie z art. 1240 kodeksu cywilnego, osoba, która uważa się za ofiarę nocnego szału, może żądać odszkodowania i odsetek od osoby kierującej zwierzęciem, a nawet wygłuszenia obudowy autora hałasu.

Jak zarządzać konfliktem sąsiedzkim z odgłosów zwierząt?

W większości przypadków uciążliwy hałas powodowany przez zwierzęta rozwiązuje polubownie, odwiedzając sąsiada, aby wytłumaczyć mu, dlaczego i jak bardzo szczekanie, beczenie lub pieśń jego zwierząt denerwuje. Ponieważ jest on także koniecznie pierwszym słuchaczem, zrozumie i zrobi wszystko, aby powstrzymać lub zmniejszyć te kłopoty.

powtarzające się i nieustanne szczekanie psa

Niestety, twój sąsiad może być również "kiepską kanapą" i nie dostrzegać uciążliwości w prostych okrzykach swoich zwierzęcych przyjaciół. W takim przypadku będziesz musiał sprawdzić, co jest przewidziane w regulaminie współwłasności, jeśli dotyczy, i zapytać w urzędzie miasta, aby dowiedzieć się, czy istnieje przepis dotyczący hałasu w celu jego egzekwowania. Następnie wyśle ​​list z uzasadnieniem do swojego sąsiada, a następnie list polecony z potwierdzeniem odbioru. Jeśli nic nie zrobisz, zwróć się do rozjemcy, ostatecznego rozwiązania przed procesem sądowym.

Możesz wezwać policję lub żandarmerię, aby zauważyła nieład i ostatecznie ukarała właściciela zwierząt grzywną.

Aby pójść jeszcze dalej i przejąć jurysdykcję cywilną, aby wygrać sprawę i uzyskać odszkodowanie za poniesioną szkodę, będziesz musiał zgłosić ten hałas przez komornika; niniejszy dokument będzie stanowić integralną część akt, a także wszystkich innych dokumentów dowodowych, w celu skierowania cię do Sądu Pierwszej Instancji lub Sądu Pierwszej Instancji w zależności od wysokości szacowanych szkód.

Loading...

Wideo: .

Loading...

Podziel Się Z Przyjaciółmi