Jakie S膮 Obowi膮zkowe Zabezpieczenia Wok贸艂 Basenu?

Loading...

Loading...

W celu unikni臋cia ryzyka utoni臋cia, zw艂aszcza ma艂ych dzieci, ustawa z 2003 r. Okre艣li艂a obowi膮zek wprowadzenia urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa dla prywatnych basen贸w rodzinnych, kt贸re s膮 zakopane lub cz臋艣ciowo zakopane.

Wszystkie pule musz膮 spe艂nia膰 to wymaganieniekt贸re zosta艂y zbudowane od 2004 r. (nowo wybudowane baseny), a inne od 2006 r. Urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce basen musz膮 spe艂nia膰 okre艣lone normy, ale w 偶aden spos贸b nie zast臋powa膰 aktywnego i ci膮g艂ego monitorowania dzieci przez doros艂ych.

Obowi膮zkowe urz膮dzenie wok贸艂 basenu

Kt贸re prywatne baseny s膮 zaanga偶owane?

Wszystkie prywatne baseny z ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo zakopanymi basenami musz膮 posiada膰 urz膮dzenie zabezpieczaj膮ce przed utoni臋ciem, szczeg贸lnie dla ma艂ych dzieci. W zwi膮zku z powy偶szym obowi膮zek ten nie ma wp艂ywu na baseny umieszczone na ziemi, nad ziemi膮, nadmuchiwane lub zdemontowane.

R贸偶ne urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce

Obowi膮zkowe urz膮dzenia bezpiecze艅stwa wok贸艂 basenu musz膮 by膰 zgodne ze standardami okre艣lonymi przez Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (Afnor), aby mie膰 pewno艣膰 co do ich skuteczno艣ci. Mog膮 by膰 instalowane samodzielnie lub przez wyspecjalizowanego sprzedawc臋. We wszystkich przypadkach musimy dostarczy膰 Pa艅stwu notatk臋 techniczn膮 zawieraj膮c膮 szczeg贸艂y charakterystyki, warunki eksploatacji i konserwacji wybranego urz膮dzenia zabezpieczaj膮cego. Niniejsza uwaga powinna r贸wnie偶 wskazywa膰 og贸lne 艣rodki zapobiegania i rekomendacji w celu unikni臋cia ryzyka utoni臋cia. Opr贸cz unikania wypadk贸w urz膮dzenia te nie mog膮 powodowa膰 obra偶e艅. Urz膮dzenia bezpiecze艅stwa s膮 czterech rodzaj贸w.

Bariery ochronne

G艂贸wn膮 funkcj膮 barier ochronnych jest uniemo偶liwienie dzieciom poni偶ej pi膮tego roku 偶ycia wchodzenia do basenu bez pomocy osoby doros艂ej. Bariery te musz膮 wytrzyma膰 dzia艂ania dziecka, w tym odblokowanie dost臋pu. Aby by艂y skuteczne, musz膮 mierzy膰 ponad 1,10 metra wysoko艣ci i ca艂kowicie otacza膰 basen. W zwi膮zku z tym bariery ochronne musz膮 by膰 zgodne z norm膮 NF P90-306.

D藕wi臋kowe systemy alarmowe

Aby zainstalowa膰 skuteczny system d藕wi臋kowy w swojej puli, upewnij si臋, 偶e jest zgodny z norm膮 NF P90-307. Alarmy te rozpoczynaj膮 si臋, gdy zauwa偶膮 spadek poziomu wody w basenie, alarmy zanurzone lub gdy wykryj膮 niebezpiecze艅stwo przez przekroczenie linii podczerwieni dla system贸w alarmowych na podczerwie艅. Aktywacja i dezaktywacja zainstalowanego alarmu nie mo偶e by膰 stosowana przez dzieci poni偶ej pi膮tego roku 偶ycia. System alarmowy musi mie膰 alarm d藕wi臋kowy i nie wolno wy艂膮cza膰 go bez przyczyny.

P艂aszcze i koce

Aby zabezpieczy膰 sw贸j basen, mo偶esz go zabezpieczy膰 plandek膮 lub kocem, przewidzianym do tego celu. Oba musz膮 zapobiega膰 nieumy艣lnemu zanurzeniu dziecka poni偶ej pi膮tego roku 偶ycia, a tak偶e uniemo偶liwi膰 przej艣cie doros艂ej osoby, do 100 kg. Plandeki i pokrywy musz膮 spe艂nia膰 norm臋 NF P90-308, aby zagwarantowa膰 maksymalne bezpiecze艅stwo.

Schrony na basen

Celem schronisk wok贸艂 basenu jest uniemo偶liwienie dost臋pu do basenu dzieciom poni偶ej pi膮tego roku 偶ycia, gdy s膮 zamkni臋te. W tym celu musz膮 by膰 zgodne ze standardem NF P90-309. Ich zamkni臋cie musi by膰 wystarczaj膮co silne, aby dziecko nie mog艂o go otworzy膰.

Jak膮 kar臋 w przypadku braku wprowadzenia urz膮dzenia bezpiecze艅stwa?

Zgodnie z artyku艂em L. 152-12 Kodeksu budowlanego, prywatny w艂a艣ciciel basenu, kt贸ry nie przestrzega obowi膮zku ustanowienia urz膮dzenia bezpiecze艅stwa w pobli偶u swojej puli, podlega karze pieni臋偶nej w wysoko艣ci do 45 000 euro. W ten sam spos贸b sprzedawca lub instalator, kt贸ry nie dostarczy noty technicznej dotycz膮cej urz膮dzenia zabezpieczaj膮cego, grozi grzywn膮 w tej samej wysoko艣ci.

Loading...

Wideo: 3City Diving - Wdzydze pod lodem 2017.

Loading...

Podziel Si臋 Z Przyjaci贸艂mi